Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Bultynck

Elisabethlaan 366

8400 Oostende

Hoofdapotheker: Frank Bultynck

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0471 846 305

Machtigingsnummer APB: 351317

Telefoonnummer: 059 70 43 66

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.